Talle inwoners van geskiedkundige dorpie in Cedererge dakloos na verwoestende brand groot skade aanrig