Kontak Ons

Ons soek graag mense om stories en artikels by te dra vir dié webwerf om dit uniek oor Die Kaap te maak en slegs Die Kaap en sy mense. Stuur asb. U boodskap of stories hieronder:

We are looking for people to submit articles and stories about The Cape to make this site uniquely about the Cape and only The Cape.

Please contact us by sending a message below or via our Facebook page.