National Government gives update on reducing Cape water restrictions

Ontsoutingsaanleg by Strandfontein goed op dreef

Wes-Kaap gebruik net 24% van R74,8 miljoen rampgeld om droogte- en waterkrisis in Kaapstad te takel

Water vir Kaapse boere uit Theewaterskloofdam gelaat

Cape Town’s water crisis: driven by politics more than drought