Cape Colony divided into 10 districts in 1829

Die Uitbreiding van die Grense van die Ou Kaapse Kolonie