Universiteit van Stellenbosch oor kole gehaal oor taalbeleid

Die Universiteit Stellenbosch (US) het skaars sy deure vir sy nuwe eerstejaarstudente oopgemaak en reeds is daar klagtes oor sy gebruik van net Engels.

Klagtes omdat die eerstejaarsverwelkoming verlede Donderdag in Engels aangebied is en nie in Afrikaans nie, het rugbaar geword.

Volgens twee mense wat die verwelkoming bygewoon het, was die hele verwelkoming in Engels.

“Die amptelike verwelkoming van eerstejaarstudente (Maandag aan die US) was eksklusief in Engels. Ironies genoeg is daar sterk daarop klem gelê dat studente begrip vir diversiteit moet toon. Wit en bruin Afrikaanssprekende studente het hul ongelukkigheid oor die funksie se taalgebruik uitgespreek,” skryf Christo Viljoen in ’n e-pos.

Philip Spies sê dit is “absoluut teenstrydig met die US se openbare verklarings oor Afrikaans”.

“Ek ervaar so iets as ’n belediging teen alle Afrikaanssprekendes, en ’n algehele minagting van die US se taalverantwoordelikheid wat sy stigting onderlê,” sê Spies.

Martin Viljoen, woordvoerder van die US, sê: “Die Universiteit Stellenbosch streef daarna om ’n inklusiewe instelling te wees. In die belang van tyd en die feit dat daar baie nuwelingstudente is wat nie Afrikaans verstaan nie (insluitend internasionale studente), is daar meestal Engels vir die verwelkomingsgeleentheid gebruik”.

Daar is ook tolkdienste by die geleentheid beskikbaar gestel.

Viljoen sê alle inligtingsmateriaal wat per e-pos aan studente gestuur is, die amptelike verwelkomingsgids sowel as artikels en inligting op die US se webblad, is volledig in Afrikaans en Engels.”

Viljoen het laastens verduidelik daar was net ’n uur om voor te berei vir die verwelkoming omdat daar ander aktiwiteite was wat sou begin.

Deur: Netwerk 24


Enjoyed this post? Share it!

 

Leave a comment