Another feud erupts over Afrikaans – Xhosa learners at a Western Cape high school protest against teachers using Afrikaans as educational language

Xhosa onderrig wag vir meer as 250 000 graad 1 kinders in skole in Wes-Kaap