Ontsoutingsaanleg by Strandfontein goed op dreef

Kaap ontsoutingsproses verloop nie vlot