Tussentydse burgemeesterskomitee word Maandag in Kaap aangestel