Water vir Kaapse boere uit Theewaterskloofdam gelaat