The Cape Secedes from South Africa! Khoi King Khoebaha III Declares The Sovereign State of Good Hope Independent!

Orania se Ora gaan in ‘n nuwe digitale geldeenheid omskep word wat die Rand kan teenstaan